Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Báo Công Luận: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công tại Bắc Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018 và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2015 - 2018 tại tỉnh Bắc Giang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-dau-tu-cong-tai-bac-giang-post59891.html

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Bắc Giang. (Ảnh Hải Huyền)

Ngày 8/4, tại UBND tỉnh Bắc Giang, Đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định số 336/QĐ-BKHĐT ngày 25/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018 và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2015 - 2018 tại tỉnh Bắc Giang.

Theo Quyết định, Đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành thanh tra đối với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018, bao gồm: Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư; việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (kể cả các dự án chuyển tiếp được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2018) và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015 - 2018.

Thời hạn thanh tra diễn ra trong 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

P.V

Tìm kiếm:✨

  • Hải Huyền, P.V, Nguyễn Văn Dũng, UBND tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang, Chánh thanh tra, Chứng nhận, Chấp hành, Chuyển tiếp, Thanh tra, Thu hồi, Phân bổ, Điều chỉnh, Pháp luật, Phê duyệt, Chủ trương, Bố trí, Kế hoạch, Đầu tư, Dự án, Ủy ban nhân dân, Dự án đầu tư nước ngoài, Dự án đầu tư, Tổng số vốn đầu tư