Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Báo Nhân Dân: Bắc Giang hỗ trợ nhà ở cho người có công

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2019 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh có 2.784 hộ người có công với cách mạng thuộc diện này, trong đó xây mới nhà ở là 1.776 hộ, sửa chữa nhà ở là 1.008 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh là hơn 91 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 2.737 hộ đã xây dựng xong (xây mới và sửa chữa), còn bốn hộ đang xây dựng và 43 hộ chưa xây dựng xong. Các địa phương đã giải ngân cho 2.707 hộ với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng. Tỷ lệ số hộ xây dựng xong trên tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ đạt 98,3%. Một số huyện đã hoàn thành xây dựng xong nhà ở cho người có công với cách mạng theo Đề án được duyệt là Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Ngạn, Sơn Động...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/39958402-bac-giang-ho-tro-nha-o-cho-nguoi-co-cong.html

Sản xuất sợi tại Công ty Bao bì dầu khí Bạc Liêu (TP Bạc Liêu). Ảnh: TƯ ĐÔ THỊ

Tỉnh yêu cầu từ nay đến hết năm, các địa phương tích cực chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng; hoàn thiện thủ tục, giải ngân đối với những hộ đã xây dựng xong; phê duyệt kết quả rà soát, hạn chế phát sinh mới, triển khai hỗ trợ để bảo đảm hoàn thành trong năm nay; đồng thời chủ động bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực, không để phụ thuộc nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Các sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, rà soát danh sách hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở, bảo đảm đúng quy định. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương đề nghị cho phép sử dụng số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cấp còn thừa để hỗ trợ nhà ở cho các hộ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phát sinh ngoài Đề án được duyệt. Ủy ban MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để huy động kinh phí hỗ trợ các hộ phát sinh ngoài Đề án. Các huyện, thành phố giải ngân ngay cho các hộ đã xây dựng xong; hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định.

* Từ năm 2018 đến đầu tháng 4-2019, tỉnh Bạc Liêu đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 123 dự án với tổng số vốn hơn 37 nghìn tỷ đồng và 72 triệu USD. Riêng năm 2018, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, với tổng số vốn đăng ký hơn 11 nghìn tỷ đồng; chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất dự án đầu tư cho 28 dự án, có 17 dự án đã đăng ký vốn với tổng vốn gần 115 nghìn tỷ đồng. Về phát triển doanh nghiệp, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực. Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư (quy hoạch, xây dựng, đất đai…). Ngoài thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở cơ quan, đơn vị; đồng thời quán triệt cho công chức, viên chức thuộc quyền về tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Bắc Giang, TP Bạc Liêu, Tổng số vốn, Bạc Liêu, Mặt trận tổ quốc việt nam, Tổng vốn đầu tư, Có công với cách mạng, Kinh tế xã hội, Kết cấu hạ tầng, Bao bì, Viên chức, Môi trường đầu tư