Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Báo Tổ Quốc: Bắc Giang: Tập huấn công tác quản lý và tu bổ di tích năm 2019

Hội nghị Tập huấn công tác quản lý và tu bổ di tích tỉnh Bắc Giang năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tới tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/bac-giang-tap-huan-cong-tac-quan-ly-va-tu-bo-di-tich-nam-2019-20190421171347021.htm

Ảnh minh họa/bacgiang.gov.vn

Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL về Tập huấn công tác quản lý và tu bổ di tích năm 2019.

Hội nghị nhằm phổ biến một số văn bản pháp luật mới liên quan đến quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Phổ biến, hướng dẫn, trao đổi một số biện pháp tăng cường công tác quản lý và tu bổ di tích, từng bước đưa công tác này ngày càng chặt chẽ, nền nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung: Phổ biến Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, định hướng UBND cấp xã những việc cần làm sau khi di tích được xếp hạng; hướng dẫn quy trình thực hiện tu bổ di tích; thủ tục thanh quyết toán hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích; Quan điểm về tu bổ, tôn tạo di tích hiện nay; một số kinh nghiệp trong nước và quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích./.

Anh Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Tu bổ, Di tích, Danh lam, Thắng cảnh, Bảo tồn, Phục hồi, Bảo quản, Tôn tạo, Công trình, Văn hóa, Kinh phí, Công tác, Ban hành, VHTTDL, Thẩm quyền, Pháp luật, Lịch sử, Dự án, Bắc Giang, Phê duyệt, Du lịch, Nền nếp, Văn bản quy phạm pháp luật, Danh lam thắng cảnh, Tín ngưỡng, Cấp xã, Tôn giáo