Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Báo Văn Hiến: Bắc Giang: Hội làng Trại ổi 2 Nghĩa Trung Việt Yên

Ngày 22/4-2019 (18/3 Kỷ Hợi), Thôn Trại ổi 2 Nghĩa Trung Việt Yên Bắc Giang tổ chức hội làng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hiến, nguồn bài: http://vanhien.vn/news/bac-giang-hoi-lang-trai-oi-2-nghia-trung-viet-yen-68844

Đây là ngày Hội của nhân dân địa phương tưởng nhớ đến Quận Công Giáp Nguyễn Khoa, người đã có công với nước với dân, được nhân dân Tổng Thiết Sơn Việt Yên Bắc Giang lâp đền thờ trên núi Thiết Sơn ( Núi Phượng Hoàng) huyện Việt Yên từ năm Cảnh Hưng thứ 26 (1765).

Đền thờ Quận Công đã được Bộ văn hóa công nhận là một di tích lịch sử văn hóa. Ngày 19/11/2017( 2/10/ Đinh Dậu), nhân dân địa phương đã tổ chức ngày lễ đón nhận sắc phong và văn bia.

Tại ngày lễ hội năm nay, nhân dân địa phương tổ chức lễ rước và các sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong cộng đồng dân cư đã thu hút nhiều khách thập phương đến tham gia.

Vũ Hoàng Thương |

Tìm kiếm:✨

  • Vũ Hoàng Thương, Núi Phượng Hoàng, Cảnh Hưng, Việt Yên, Kỷ Hợi, Bắc Giang, Đinh Dậu