Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Báo Chính Phủ: Cử tri Bắc Giang tán thành sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp xã

UBND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2020, triển khai lấy ý kiến cử tri 40 xã, thị trấn. Kết quả, 40/40 đơn vị đều đạt trên 50% cử tri tán thành Đề án.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cu-tri-bac-giang-tan-thanh-sap-xep-nhap-don-vi-hanh-chinh-cap-xa/365478.vgp

Trong đó, nhiều đơn vị có tỷ lệ cử tri tán thành cao như: Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 99,19%; thị trấn Kép, huyện Lạng Giang 99,04%; xã Tân An, huyện Yên Dũng 98,88%; xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 98,12%; xã An Lập, huyện Sơn Động 98,14%; thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 98,17%; Thắng Cương, huyện Yên Dũng 98,28%; thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 97,5%; xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang 95,59%...

Mời bạn đọc theo dõi Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại đây.

Tuệ Văn

Tìm kiếm:✨

  • Tuấn Đạo, Thắng Cương, Sơn Động, An Lập, Yên Dũng, Tuệ Văn, Lạng Giang, Đơn vị hành chính, Tân Thịnh, Tân Yên, Tán thành, Cấp xã, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Bắc Giang