Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Báo KTNT: HLV Bắc Giang: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V

Ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang khóa IV (nhiệm kỳ 2014 - 2019) vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/hlv-bac-giang-trien-khai-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-lan-thu-v-post27685.html

Thay mặt Ban chấp hành, ông Nguyễn Văn Bái, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang, trình bày kế hoạch tổ chức Đại hội, dự thảo đề án nhân sự, điều lệ Hội Làm vườn tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội V dự kiến tổ chức vào tháng 10/2019, tại TP. Bắc Giang với 182 đại biểu. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội khóa IV gắn với thành tựu 30 năm thành lập và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ khóa V; bầu BCH khóa V.

Đại hội sẽ thông qua Điều lệ, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội làm vườn Việt Nam khóa VII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, cơ bản nhất trí kế hoạch và các dự thảo Đề án nhân sự, Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang khóa V. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận việc bảo đảm cơ cấu nhân sự có sự tham gia của các sở, ban ngành, một số cơ quan chuyên môn; báo cáo của BCH trình Đại hội cần ngắn gọn, làm rõ những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ IV, không thống kê rườm rà, vụn vặt; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại khuyết điểm, trong đó quan trọng là chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Thường trực, Ban chấp hành cần làm tốt các nội dung trong kế hoạch, không coi trọng quá, hoặc xem nhẹ nội dung nào. Công tác nhân sự phải đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Hội, đúng quy trình, khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, để lựa chọn nhân sự có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình với công tác Hội và có năng lực công tác tham gia Ban chấp hành khóa mới. Các đại biểu cũng tập trung tham gia ý kiến, đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội làm vườn tỉnh Bắc Giang lần thứ V.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang khóa IV đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự để làm quy trình kiện toàn Phó chủ tịch Hội. Kết quả, ông Ngô Văn Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh trúng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, được bầu chức danh Phó chủ tịch Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2014- 2019.

KNBG

Tìm kiếm:✨

  • Đại hội lần thứ V, BCH, VII, Nguyễn Văn Bái, Ngô Văn Hiếu, Làm vườn, Bầu đoàn, Bắc Giang, Điều lệ, Vụn vặt, Ban chấp hành, Tham gia ý kiến, Khuyến nông, Phẩm chất đạo đức, Đại hội