Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Báo KTNT: Những thành tựu nổi bật ở Quang Châu

Dù không nằm trong danh sách xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/nhung-thanh-tuu-noi-bat-o-quang-chau-post27469.html

Dù không nằm trong danh sách xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, năm 2015, Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang) đã hoàn thành 19 tiêu chí, được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận đạt chuẩn NTM.

Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Châu tiếp tục vươn lên, phát triển về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xin giới thiệu một số hình ảnh XDNTM mà phóng viên Báo Kinh tế nông thôn ghi nhận được tại xã Quang Châu.

Nhà Văn hóa thôn Đạo Ngạn 2 mới được đầu tư, xây dựng.

Các điểm di tích lịch sử, du lịch tâm linh được đầu tư, tôn tạo (Quần thể đình, chùa thôn Đạo Ngạn 1).

Cánh đồng mẫu, hiệu quả cao tại thôn Quang Biểu.

UBND xã Quang Châu đang tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu đất dịch vụ, giúp người dân phát triển kinh tế.

Nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển, đem lại việc làm, thu nhập cao.

Cơ sở giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư.

Khu công nghiệp Quang Châu đang thu hút, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh Bắc Giang.

Hồng Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • XDNTM, Quang Châu, Quang Biểu, Khu công nghiệp quang châu, NTM, Báo Kinh tế nông thôn, UBND tỉnh Bắc Giang, Việt Yên, Nhà văn hóa, Bắc Giang, Chùa, Phát huy, Chính quyền