Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Báo QĐND: Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang

Ngày 6-5, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kiem-tra-thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so-doi-voi-dang-uy-quan-su-tinh-bac-giang-573402

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của QUTƯ chủ trì hoạt động kiểm tra, nắm tình hình.

Cán bộ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương kiểm tra hệ thống quy chế hoạt động của đơn vị.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của QUTƯ sơ bộ kết luận: Từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về thực hiện QCDCCS; kịp thời ban hành các chỉ thị, quy định, quy chế và hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện tốt QCDCCS trong cơ quan, đơn vị. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng được mở rộng. Cấp ủy viên phụ trách QCDCCS các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS của cơ quan, đơn vị; đề xuất chủ trương, biện pháp kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, coi trọng đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở; tạo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của QUTƯ chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện QCDCCS của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy và trong quản lý, điều hành của người chỉ huy các cấp; phát huy quyền dân chủ của mọi quân nhân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy viên phụ trách QCDCCS, vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG

Tìm kiếm:✨

  • QUTƯ, Mè Quang Thắng, Ngô Thanh Hải, Tổng cục chính trị qđnd, Cấp ủy viên, Đảng ủy, Quân ủy trung ương, Quy chế, Tác phong công tác, Cấp ủy, Nắm tình hình, Bắc Giang