Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Báo Thanh Tra: Hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Yên Dũng, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang khẳng định đó là tố cáo sai, không đúng. Tuy nhiên, Sở Y tế cũng đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác… tại Bệnh viện này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/hang-loat-sai-pham-trong-cong-tac-can-bo_t114c1002n148565

Hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng Bắc Giang. (Ảnh minh họa: internet)

Điều động bổ nhiệm Phó Trưởng khoa không đạt tiêu chuẩn

Về công tác quy hoạch, kết luận chỉ ra, BVĐK huyện Yên Dũng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý khoa, phòng chưa đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 294/SYT-TCCB ngày 02/3/2018 và kế hoạch do bệnh viện xây dựng.

Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch đối với những viên chức không đủ điều kiện và danh sách bổ sung quy hoạch thực hiện tại bước 1, do Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện từ rà soát, đề xuất; không thực hiện bước rà soát, lập danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch và bỏ phiếu kín tại các khoa, phòng. Như vậy, kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch tại BVĐK huyện Yên Dũng năm 2018 không đảm bảo đúng quy trình.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, theo báo cáo, năm 2018, Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng đã điều động, bổ nhiệm 3 trường hợp gồm: Ông Lê Đức Vĩnh trình độ chuyên môn là y sĩ định hướng chuyên khoa sản - nhi, được bổ nhiệm: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức; ông Vũ Trí Nhu, trình độ chuyên môn y sỹ y học dân tộc được bổ nhiệm: Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền; ông Nguyễn Mạnh Ninh, trình độ chuyên môn y sĩ đa khoa được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm.

Qua xác minh thấy, cả 3 trường hợp nêu trên không có hồ sơ bổ nhiệm. Đặc biệt, “trình độ chuyên môn của cả 3 trường hợp được điều động bổ nhiệm đều không đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm và luân chuyên công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang. Việc điều động bổ nhiệm đối với 3 trường hợp này không báo cáo về Sở Y tế”, Kết luận tố cáo số 145/KL-SYT nêu rõ.

Ký kết hợp đồng lao động sai thẩm quyền

Theo báo cáo, BVĐK huyện Yên Dũng hiện có 14 hợp đồng lao động do bà Trần Thị Minh, nguyên Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng ký kết trong năm 2016, 2017 theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn, thời hạn của hợp đồng từ 24-36 tháng.

Theo báo cáo, giải trình của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Yên Dũng, trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang không tổ chức thi tuyển viên chức đối với người có trình độ đào tạo là điều dưỡng, y sĩ, trung cấp dược. Trong khi đó, nếu tính cơ cấu viên chức tại BVĐK huyện Yên Dũng theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 thì trong những năm qua BVĐK huyện Yên Dũng thiếu nhiều cán bộ có trình độ điều dưỡng, y sĩ, trung cấp dược và số lượng biên chế hiện có với số lượng hợp đồng lao động đã ký kết cũng chưa đủ số biên chế được giao. Do đó, để đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh, BVĐK huyện Yên Dũng phải ký lao động hợp đồng chuyên môn cho các vị trí việc làm như đề án đã được phê duyệt.

Thực tế đến nay chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép Giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách Nhà nước được hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị.

Về vấn đề này, Sở Y tế đã có Công văn số 189/SYT-TCCB ngày 16/2/2017 quán triệt thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 30/VPCP ngày 4/1/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan thuộc Bộ, ngành, địa phương. Trong trường hợp đặc biệt, khi chưa tuyển dụng được viên chức làm công tác chuyên môn, Bệnh viện cần có văn bản báo cáo Sở Y tế và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Kết luận tố cáo khẳng định, mặc dù 14 lao động hợp đồng do BVĐK huyện Yên Dũng là cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng cơ cấu theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, nhưng việc Giám đốc ký kết các hợp đồng lao động này khi không có ý kiến của Sở Y tế là sai thẩm quyền.

Như vậy, các nội dung tố cáo ông Vũ Trí Quý - Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng, gồm: Tham ô tiền sổ khám bệnh trong năm 2018 lên đến 600 triệu đồng; các khoản chi thường xuyên bất thường, chi sai với quy định hiện hành; việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, hóa chất nhiều; trong chỉ định mổ lấy thai, nhân viên y tế yêu cầu gia đình bệnh nhân phải có “phong bì” bồi dưỡng cho nhân viên y tế, thu tiền hối lộ bất chính; chi tiền thủ thuật tại Khoa Y học cổ truyền, Khoa Phục hồi chức năng; bổ nhiệm người cùng quê Lục Nam (quê ông Quý); có quá nhiều lãnh đạo, bổ nhiệm tràn lan; ai thích đi học chỉ cần phong bì cho Giám đốc là xong; nhà ăn thu được ít tiền và không đảm bảo vệ sinh… là không đúng, là tố cáo sai.

Tuy nhiên, Sở Y tế Bắc Giang đã chỉ ra hàng loạt những tồn tại, sai phạm trong công tác cán bộ cũng như ký kết lao động hợp đồng tại BVĐK huyện Yên Dũng.

Kiến nghị chấm dứt hợp đồng với 14 lao động

Từ kết quả xác minh nêu trên, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành còn xảy ra những tồn tại, hạn chế tại BVĐK huyện Yên Dũng.

Hủy bỏ kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng năm 2018; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019 cũng như các năm tiếp theo đúng quy định tại Công văn số 294/SYT-TCCB ngày 2/3/2018 và kế hoạch do Bệnh viện xây dựng.

Chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành. Chỉ được phép bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 9/2/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang và thực hiện chế độ báo cáo về Sở Y tế theo quy định.

Đặc biệt, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu ông Vũ Trí Quý chấm dứt hợp đồng với 14 lao động theo quy định tại Khoản 10 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012; xem xét trách nhiệm đối với Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đúng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Nguyễn Điểm

Tìm kiếm:✨

  • BVĐK, Huyện Yên Dũng, Nguyễn Mạnh Ninh, Y sĩ, Nguyễn Điểm, Lê Đức Vĩnh, Hợp đồng lao động, Sở Y tế Bắc Giang, Sở y tế, Trần Thị Minh, Bắc Giang, Trình độ chuyên môn, Điều dưỡng, Viên chức, Bệnh viện đa khoa