Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Báo Tổ Quốc: Bắc Giang: Tăng cường phòng chống cháy, nổ ở bảo tàng và di tích năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 475/SVHTTDL-VP ngày 06/5 về việc tăng cường phòng chống cháy, nổ ở bảo tàng và di tích năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/bac-giang-tang-cuong-phong-chong-chay-no-o-bao-tang-va-di-tich-nam-2019-20190507155800984.htm

Ảnh minh họa/bacgiang.net

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Tăng cường phòng chống cháy, nổ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo tàng, nhà trưng bày, nhà truyền thống lịch sử - văn hóa, di tích và các tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng, nhà trưng bày, nhà truyền thống và di tích ở địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống cháy, nổ cho cán bộ Bảo tàng, nhà trưng bày, nhà truyền thống và di tích cũng như khách tham quan.

Xây dựng phương án, trang thiết bị đảm bảo ứng phó kịp thời trong trường hợp cháy, nổ và phương án cứu nạn, cứu hộ tại Bảo tàng tỉnh, nhà trưng bày, nhà truyền thống và di tích ở địa phương, nhất là các di tích có giá trị tiêu biểu và có tiềm năng phát triển du lịch./.

Anh Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Trung tâm Văn hóa –, Nhà truyền thống, Sở văn hóa, Bảo tàng, Ảnh minh họa, Di tích, Bắc Giang, Phổ biến kiến thức, Năm 2019, Chống cháy, Anh vũ, Nổ, Trưng bày, Phòng chống, Hiện vật