Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Báo VOV: Xuất khẩu vải thiều tăng mạnh

Những ngày gần đây lượng xe vận chuyển quả vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/xuat-khau-vai-thieu-tang-manh-921267.vov

Tính từ ngày 25/5 đến nay, lượng quả vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đạt trên 40.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước khoảng trên 10 triệu USD. Vải xuất khẩu chủ yếu từ các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, trung bình mỗi ngày từ 120 – 140 xe, cao điểm có những ngày lên đến trên 200 xe, tương đương với khoảng 4.000 tấn vải tươi xuất khẩu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu quả vải tươi sang Trung Quốc, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường phối hợp, ưu tiên để giải quyết thủ tục thông quan cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu.

Ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn phân luồng giao thông, phân tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong thông quan để vải thiều tươi xuất khẩu.

“Tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo lực lượng công an, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và lực lượng giao thông phân luồng, phân tuyến từ khi xe hàng đến ranh giới của tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, tại cửa khẩu Tân Thanh chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tạo mọi thuận lợi cho hàng hóa là vải thiểu được xuất khẩu nhanh nhất” - ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết./.

Tìm kiếm:✨

  • Vải thiều, Văn Lãng, Cửa khẩu tân thanh, UBND tỉnh Lạng Sơn, Phân tuyến, Xe hàng, Thông quan, Ước khoảng, Lạng Sơn, Vải, Kiểm dịch, Tăng mạnh, Phân luồng giao thông, Bắc Giang, Kim ngạch xuất khẩu