Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: BẮC GIANG NỖ LỰC ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 16%

# HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 7, kéo dài trong 2,5 ngày và tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy nhiều mục tiêu của tỉnh, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 16% trong năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/7/b%C3%A1c-giang-no-luc-dat-muc-tang-truongkinh-te-16-/234438

Tìm kiếm:✨

  • XVIII, Bắc Giang, Tăng trưởng kinh tế, Hội đồng nhân dân, Kỳ họp, Khai mạc, Thảo luận, Thúc đẩy