Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐÃ BÀN GIAO CHÍNH THỨC 865 CẦU DÂN SINH CHO CÁC VÙNG KHÓ KHĂN

Chương trình Quốc gia về xóa cầu tạm thời được quản lý ở cấp quốc gia bởi Bộ GTVT với nhiệm vụ cụ thể là xây dựng các cầu quy mô nhỏ với chiều rộng 1,5m đến 3,5m trong phạm vi 50 tỉnh. Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng những cầu này được xây dựng đã thực sự mang đến những nhịp cầu 'nối bờ vui' cho những người dân nghèo vùng đặc biệt khó khăn. Ghi nhận của nhóm PV THQHVN tại những cây cầu thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/7/da-ban-giao-chinh-thuc-865-cau-dan-sinh-cho-cac-vung-kho-khan/234290

Tìm kiếm:✨

  • Lục Ngạn, Dân sinh, Cây cầu, Bắc Giang, Bộ giao thông vận tải, Bàn giao, THQHVN, Dân nghèo, Nhịp cầu, Chiều rộng, Xóa, Tạm thời, Phạm vi, Quy mô