Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

# Sáng 9/7, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã khai mạc với nhiều nội dung làm việc quan trọng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/7/khai-mac-ky-hop-thu-7-hoi-dong-nhan-dan-tinh-bac-giang/234437

Tìm kiếm:✨

  • XVIII, Bắc Giang, Hội đồng nhân dân, Kỳ họp, Khai mạc, Nội dung, Làm việc, Quan trọng