Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo Dân Sinh: Bắc Giang: Gần 300 lượt đoàn viên nghèo vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Tại tỉnh Bắc Giang, từ năm 2008 đến nay, với tổng số tiền quay vòng vốn gần 5 tỷ đồng, nguồn Quỹ quốc gia về việc làm đã giải ngân cho gần 300 lượt đoàn viên nghèo vay vốn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/bac-giang-gan-300-luot-doan-vien-ngheo-vay-von-tu-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-20191025144745515.htm

Để nguồn vốn vay phát huy tối đa hiệu quả, hỗ trợ đúng người, công đoàn các cấp rà soát, lựa chọn, ưu tiên cho những đối tượng là đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập thấp.

Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả hiệu quả nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Hiện nay, mức vay cho mỗi dự án từ 20 - 30 triệu đồng/lượt vay trong thời hạn tối đa 36 tháng. Lãi suất tính theo Ngân hàng Chính sách xã hội là 0,55%/tháng. Qua khảo sát được biết, từ nguồn vốn vay ưu đãi, đa số đoàn viên đã sử dụng hợp lý nguồn vốn, chủ yếu đầu tư cho trồng cây ăn quả, trồng rừng, nuôi ong, lợn, gà, kết hợp thả cá, làm dịch vụ... đạt hiệu quả, hoàn trả vốn vay đúng hạn. Từ đó quay vòng, tiếp tục hỗ trợ cho các dự án sản xuất mới, giúp nhiều lao động có thêm nghề phụ, cải thiện đời sống. Các địa phương triển khai tốt hoạt động cho vay là: Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế, Hiệp Hòa, Tân Yên.

Đ.THỌ

Tìm kiếm:✨

  • Quỹ Quốc gia, Vay vốn, Quay vòng vốn, Cho vay, Nguồn vốn, Ngân hàng chính sách xã hội việt nam, Nghề phụ, Sơn Động, Tân Yên, Lục Nam, Yên Thế, Nghèo, Sử dụng hợp lý, Bắc Giang, Đoàn viên, Hiệp Hòa, Vốn vay, Thả cá, Quay vòng, Đúng hạn