Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo Dân Sinh: Bắc Giang: Giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng dân tộc thiểu số 3- 4%/năm

Đây là quyết tâm được Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2019 thống nhất đưa ra, đến năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng dân tộc thiểu số bình quân 3- 4%/năm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/bac-giang-giam-ty-le-ho-ngheo-tai-cac-vung-dan-toc-thieu-so-3-4-nam-20191009220915306.htm

Trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm; 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất giảm bình quân 4,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người/năm bằng 1/ 2 thu nhập bình quân của tỉnh.

Nâng cao tỷ lệ lao động trong độ tuổi người dân tộc thiểu số qua bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo đạt trên 50%, trong đó 25% được đào tạo nghề.

Cụ thể, giai đoạn 2014- 2019, Bắc Giang triển khai hơn 63 chính sách của Trung ương và địa phương, với tổng nguồn lực gần 10 nghìn tỷ đồng, đầu tư trên 1,3 nghìn công trình giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả, vùng dân tộc thiểu số có sự tăng trưởng và phát triển mạnh, tổng giá trị sản xuất năm 2018 khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2014. Thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số khoảng 65 triệu đồng/năm.

Hiện nay, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo vùng khó khăn từ 35,1% năm 2015 còn 20,7% năm 2018.

Trong đó, các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 51,6% năm 2015 xuống còn 32,16% năm 2018; 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất giảm bình quân 4,16%/năm.

NGUYỄN THANH

Tìm kiếm:✨

  • Vùng dân tộc, Thiểu số, Dân tộc thiểu số, Giảm nghèo, III, Hộ nghèo, Thu nhập bình quân, Đại hội đại biểu, NGUYỄN THANH, Bắc Giang, Người dân tộc thiểu số, Bình quân, Nguồn nhân lực, Bồi dưỡng, An sinh xã hội, Đói, Tập huấn, Tổng giá trị, Độ tuổi, Tỉ lệ