Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo Tiền Phong: Ông Dương Văn Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh vào chiều 31/10.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-duong-van-thai-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-bac-giang-1481599.tpo

Ông Dương Văn Thái (thứ 2 từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Ngày 31/10, HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ hợp thứ 8, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại đây, 79/79 đại biểu có mặt (đạt 100%) nhất trí bầu ông Dương Văn Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Dương Văn Thái, sinh ngày 22/7/1970, quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; có trình độ chuyên môn Tiến sỹ kinh tế. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Dương Văn Thái đã trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (từ tháng 5/2015).

Nguyễn Thắng

Tìm kiếm:✨

  • Dương Văn Thái, UBND tỉnh Bắc Giang, Lam Cốt, UBND Thành phố Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Giang, Miễn nhiệm, Kỳ họp, Hội đồng nhân dân, Tân Yên, Chức danh, Được bầu, Nhiệm kỳ, Nguyễn Văn Linh, Quê quán, Bắc Giang, Bất thường, Biểu quyết, Đại biểu, Trình độ chuyên môn, Thể dục thể thao