Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo VietnamPlus: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái

Ngày 31/10/2019, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã bầu đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/infographics-chu-tich-ubnd-tinh-bac-giang-duong-van-thai/604913.vnp

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn).

Ngày 31/10/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã bầu đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Dương Văn Thái, sinh ngày 22/7/1970, quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tìm kiếm:✨

  • Dương Văn Thái, Lam Cốt, UBND tỉnh Bắc Giang, Tân Yên, Click chuột, Bắc Giang, Quê quán, Tỉnh ủy, Phó bí thư, Kỳ họp, Nhiệm kỳ